Institutionen för programvaruteknik, DIPT

Institutionen för programvaruteknik, DIPT

Institutionen för programvaruteknik är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den omfattar nästan 50 personer från 19 olika länder.

Prefekt: Michael Mattsson
Institutionskoordinator: Svetlana Živanović​

Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade landets första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och är nu positionerad som världsledande när det gäller forskning inom mjukvaruutveckling. Institutionen ansvarar för utbildningar i programvaruteknik från kandidatnivå upp till forskarutbildning. Ett nytt civilingenjörsprogram i mjukvaruutveckling startas hösten 2019.

Institutionens forskning och undervisning ligger helt i linje med BTH:s övergripande profil (tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt) och sker i nära samarbete med aktörer från både industri och offentlig sektor.

Vår styrka är fokuseringen på empirisk forskning för att stärka industrins konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter. En nära samverkan med lokala, nationella och internationella företag främjar att vi tillsammans med industrin banar väg för nya innovationer och framtida tekniska lösningar.  BTH:s forskning inom programvaruteknik är internationellt top-rankad och flera av institutionens forskare är internationellt top-rankade inom området.

Grafisk bild av samarbetspartners med BTH

 

Forskning

Forskningen omfattar tekniker, metoder och processer för utveckling av komplexa programvarusystem och tillämpning av systematiska och mätbara metoder för utveckling, drift och underhåll av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter.

Forskargruppen SERL Sweden är en världsledande inom empirisk och evidensbaserad programvaruteknik. Forskningen bedrivs ofta i samverkan med industrin för att lösa faktiska industriella utmaningar och för att stärka våra partners konkurrenskraft i utvecklingen av mjukvaruintensiva system, tjänster och produkter. Ett fokus för forskningen är att göra mjukvaruutvecklingen mer effektiv med bibehållen eller högre produktkvalitet.

Vår forskning i programvaruteknik har stor bredd då vi har kompetens inom allt från tekniska lösningar till affärsfrågor. Vi integrerar topprankad akademisk forskning med stark industriell relevans.

Några områden som studeras är:

Affärsmässiga aspekter, ekosystem och innovation inom programvaruteknik
Agil/lean mjukvaruutveckling
Empirisk och evidensbaserad programvaruteknik
Forskningsmetoder
Global mjukvaruutveckling
Human aspects inom programvaruteknik
Kravhantering
Mjukvaruarkitekturer, modellering och produktlinjer
Processförbättring inom programvaruteknik
Produkthantering inom programvaruteknik
Programvarukvalitet
Sökbaserade metoder inom programvaruteknik
Verifiering och validering
Värdebaserad produktutveckling
Ämnesspecifik didaktik

Mer information om vår forskning och pågående forskningsprojekt

SESweden

Utbildning

Institutionen har programsvar för följande utbildningsprogram:

Nyheter