omgivning bth

Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU

Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU

Institutionen för strategisk hållbar utveckling är en av sju institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Institutionen för strategisk hållbar utveckling jobbar med ledarskap och innovation för hållbar utveckling. Vi forskar, utbildar och samverkar med fokus på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga som vill bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen. Vår verksamhet attraherar partners och studenter från hela världen och bidrar starkt till BTH:s vision att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

Nedan kan du läsa om allt det spännande vi gör inom utbildning, forskning och samverkan.

Personal

Prefekt: Göran Broman
Proprefekt: Sophie Hallstedt
Institutionskoordinator: Svetlana Zivanovic

Personal vid institutionen.

Forskning

Vi utvecklar metoder och verktyg som ska hjälpa företagsledare, produktutvecklare, affärsutvecklare och andra beslutsfattare och samhällspåverkare att utveckla bättre produkter och tjänster, bättre energi- och transpostsystem, och generellt fatta bättre beslut – allt ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv.

Vår forskning har uppmärksammats med många excellenta omdömen från både den vetenskapliga sfären och från näringsliv och samhälle. Det senaste i raden kom genom en oberoende extern granskning av all forskning vid BTH och där hållbarhetsgruppen klassades som excellent och internationellt ledande. Aspekter som bedömdes var bland annat publikationer, externfinansieringsgrad, nätverk och samarbete inom akademin, nätverk och samarbete inom näringsliv och samhälle, internationell närvaro och synlighet och forskningsmiljön. Bedömargruppen skrev bland annat:

”Through the international coordination of the development of the FSSD, and the unique integration of the FSSD with methodologies for product-service-system innovation, procurement and so on, BTH has gained an excellent international recognition for its support to strategic sustainable development … has an excellent, uniquely large, incomparable and extraordinary well-established national and international network … Overall, this is an excellent research group performing excellent results”.

Vårt nya och unika forskarutbildningsprogram i strategisk hållbar utveckling har också uppmärksammats internationellt, med nästan dagliga förfrågningar från intresserade i hela världen. Doktorer examinerade i detta ämne har förmåga att integrera hållbarhetsvetenskap med innovationsmetodik och att utifrån en sådan grund koordinera samverkan mellan olika discipliner (såsom teknik, ekonomi, naturvetenskap och samhällsvetenskap) och mellan olika samhällssektorer (såsom industri, energi, transport, hälsa, utbildning och offentlig förvaltning). Den examinerade kan också själv representera en kompetenskombination av denna grund inom hållbarhetsintegrerad innovationsmetodik och någon specialistdisciplin.

Du kan läsa mer om våra projekt och hitta länkar till exempel till SPIRIT, ett center för hållbar produkt- och tjänsteinnovation, och till den internationella alliansen för strategisk hållbar utveckling, som vår forskargrupp har viktiga roller i. Läs mer här: https://www.bth.se/forskning/strategisk-hallbar-utveckling/

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.