Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporten sammanfattar högskolans kvalitetsarbete under ett läsår. Här redovisas resultaten från uppföljningar och externa granskningar.

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020