Masterprogram i telekommunikationssystem

120 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 35 till 2023 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges på engelska.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

En man i skjorta arbetar i en datorhall

Masterprogram i telekommunikationssystem

Förutse framtidens utmaningar och lär dig skapa, anpassa och utveckla kommunikationssystem med en fördjupad förståelse för komplicerade problem och lösningar.

Problemlösare med kreativ kompetens och analytisk förmåga

Efter examen kan du tillämpa dina kunskaper i olika situationer för att analysera problem och skapa lösningar – du väljer och anpassar olika system efter de problem du står inför. Du har den kunskap som behövs i ett kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin, och dessutom en grund för forskarstudier.

En helhetsbild av framtidens kommunikationssystem

Utbildningen låter dig sätta dig in i frågor kring utmaningar, problem och möjligheter med framtidens olika typer av system för kommunikation – som till exempel datornätverk, internet, molnteknik och mjukvarubaserade nätverk.

Närhet till forskning ger insyn och insikt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborationer, och både teoretiska och praktiska studier sker nära forskare och forskning – vilket gör att du får en djup insyn och förståelse. Du gör ett examensarbete baserat på aktuell, relevant forskning, vetenskapliga artiklar och eventuellt egna studier.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Kurser och innehåll

The programme gives you the theoretical and practical knowledge to master problem-solving skills necessary to face current and future challenges in telecommunication systems – taking your career to the next level.

Jorge
Student, Masterprogram i telekommunikationssystem   

Vill du veta mer om programmet?

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.


METOD 1 Generell metod

ALLMÄNT Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättssäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund.

URVALSGRUND Tidigare utbildning.

PRECISERING AV URVALSGRUND Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Universitets- och högskolerådet.

HÖGSTA MERITVÄRDE Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 – 285 högskolepoäng.

ARBETSMETOD Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Inga förberedande studier innan programstart erbjuds då grundkravet ändå är en kandidatexamen.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie Masterexamen
Huvudområde: Datavetenskap
Inriktning: Telekommunikationssystem
Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Computer Science
Specialization: Telecommunication Systems

Lärandemål
Följande mål gäller för utbildningen:

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa brett kunnande inom huvudområdet elektroteknik inbegripet metoder, verktyg och språk som tillämpas för att utveckla telekommunikationssystem,
 • visa väsentligt fördjupade kunskaper inom området telekommunikationssystem,
 • visa fördjupad insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete i telekommunikationssystem,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet med särskild fokus på telekommunikationssystem.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att samla in, kritiskt värdera och bearbeta information på ett självständigt sätt för att kunna lära sig under både framtida studier och i yrkeslivet,
 • visa förmåga att analysera problem och utveckla nya metoder och tekniker inom området telekommunikationssystem,
 • visa förmåga att identifiera, skriftligt formulera, vetenskapligt besvara och presentera frågeställningar inom området telekommunikationssystem,
 • visa förmåga att självständigt genomföra en undersökning inom området i enlighet med vetenskapliga metoder.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomför utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att på ett kritiskt och självständigt sätt kunna bredda sina kunskaper om nya områden, metoder och problem inom telekommunikationssystem,
 • visa förmåga att hantera problemställningar med ett vetenskapligt förhållningssätt,
 • visa förmåga att reflektera över och värdera etiska och samhälleliga aspekter relaterade till telekommunikationssystem.

Frågor?

Programansvarig:

Patrik Arlos

patrik.arlos@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar