Fakultet/personal Civilingenjör i industriell ekonomi

Om oss

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har ett distinkt fokus på IT och innovation för hållbar tillväxt. Vår huvuduppgift är att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi tillhandahåller utbildning och bedriver forskning på internationell nivå med fokus på IT i samband med teknik, industriell ekonomi, fysisk planering, design och hälsovetenskap. Vi utrustar våra elever med färdigheter som förbereder dem att möta framtida utmaningar.

För närvarande finns det cirka 5 200 registrerade studenter, indelade i 20 grundutbildningar på grundnivå. Vår personal består av 450 anställda. Den totala omsättningen är 450 MSEK.

Civilingenjörsprogrammet erbjuds genom ett samarbete av flera olika avdelningar, där institutionen för industriell ekonomi och management erbjuder en majoritet av kurserna. Vår fakultet består av doktorer inom områdena ekonomi och management. Vi har levererat undervisning i detta program i över tjugo år. Institutionens forskningsfokus ligger på samspelet mellan teknik, branschdynamik och innovation. I din utbildning kommer du att möta flera av nedanstående personer:

Martin AnderssonMartin Andersson

Professor i industriell ekonomi

Martin undervisar för närvarande mikroekonomi, strategi och innovation. Hans forskning fokuserar på innovation, entreprenörskap, industriell dynamik och teknik.

Johan EklundJohan Eklund

Professor i industriell ekonomi

Hans forskningsintressen avser förhållandet mellan institutioner – särskilt regler – och deras långsiktiga effekter på ekonomisk utveckling och tillväxt. Han har också ett brett intresse för industriell ekonomi, institutionell ekonomi och lagstiftning. Han är dessutom verkställande direktör för Swedish Entrepreneurship Forum.

Viroj JienwatcharamongkholViroj Jienwatcharamongkhol

Dr i nationalekonomi

Han är kursansvarig för strategi och kontroll och managementekonomi på MBA-programmet samt undervisar i industriell organisation och strategi. Hans nuvarande forskning inkluderar internationell handel, innovation, entreprenörskap och företagens sociala styrning.

Eva LövstålEva Lövstål

Dr i företagsekonomi

Hon undervisar för närvarande ledningskontroll, strategi, innovation och entreprenörskap. Hennes nuvarande forskning handlar om ledningskontroller i innovationssammanhang. Eva har lång erfarenhet av högre utbildning.

Emil NumminenEmil Numminen

Dr i industriell ekonomi och management

Han är avdelningschef för industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Dr Numminens forskning fokuserar på privat-offentliga partnerskap, mjukvaruekonomi och finans.

Shahiduzzaman QuoreshiShahiduzzaman Quoreshi

Dr/docent i ekonometri

Han undervisar för närvarande kursen Corporate Finance i MBA-programmet. Hans undervisning sträcker sig över mikroekonomi, industriell organisation, ekonometrik och finans. Hans nuvarande forskning handlar om ekonometrik, ekonomi och offentliga finanser. Shahid har tidigare arbetat som senioranalytiker på Svenska tillväxtverket.

Philippe RouchyPhilippe Rouchy

Dr i sociologi

Philippe undervisar för närvarande entreprenörskap och strategi, teknologisk utveckling, digitalisering och social förändring. Han handleder masteruppsatser inom MBA-programmet  inom Civilingenjör-programmet. Hans forskning fokuserar på hållbart entreprenörskap och innovation.

Martin SvenssonMartin Svensson

Dr i industriell ekonomi och management

Martin är programansvarig för Civilingenjörsprogrammet – ett av våra största campusprogram. Martin är för närvarande kursansvarig för ledarskapskurser och forskningsmetodkurser, men undervisar också i andra managementrelaterade ämnen. Hans nuvarande forskning handlar om känslor och ekonomiskt beteende.

Henrik SällbergHenrik Sällberg

Dr i industriell ekonomi och management

Henrik är programansvarig för MBA-programmet på BTH. Han undervisar för närvarande i företagsekonomi, marknadsföring och supply chain management. Hans nuvarande forskning handlar om privatekonomi och incitament på efterfrågesidan. Henrik har mer än 15 års erfarenhet av högre utbildning online.

Shujun WangShujun Wang

Doktorand

Shujun genomför sina doktorandstudier inom digital marknad och digitala produkter, särskilt fokus på mobilappar. Shujun undervisar i företagsekonomi, strategi och industriell organisation.

Anders WrenneAnders Wrenne

Ekon.lic.

Han undervisar för närvarande industriell ledning och industriell marknadsföring. Hans nuvarande forskning handlar om marknadsföring av tjänster och utveckling av tjänster.

Cecilia Bratt

Lektor/studierektor på avdelningen för strategisk hållbar utveckling

Kursansvarig för Hållbarhetsgrunder som ges till nästan alla av våra civilingenjörer, men har också många timmar i och är examinator i distanskursen Miljöstyrning. Är sedan årsskiftet 19/20 samordnare för integrering av hållbarhet i BTH:s samtliga utbildningsprogram på 20% av min tjänst.

 

 

Gunilla Åkesson Nilsson

Lektor i kemi

Gunilla är examinator och kursansvarig för kursen Teknisk introduktionskurs med ingenjörsmetodik, men  även involverad i kurser som materiallära och termodynamik. Hon är en av koordinaterna på SI-programmet på BTH samt involverad i  projekt som handlar om att stötta studenterna i skrivandet av tekniska rapporter. Hennes forskning handlar om ingenjörsstudenters missuppfattningar om begreppet materia.

Christian Johansson Askling

Lektor/programansvarig för Civilingenjörsprogrammet och
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Christian är verksam vid Product Development Research Lab. Han undervisar i kurserna Design Thinking och Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation. I hans forskning jobbar han med kunskapsdriven produktutveckling avseende metoder, verktyg och beslutsstöd inom forskningsprofilen Model Driven Development and Decision Support (MD3S).

Länk till min BTH-profil: https://www.bth.se/staff/christian-johansson-askling-cmj/

Pågående forskningsprojekt

Förutom att erbjuda utbildning i världsklass till våra studenter bedrivs också en betydande forskning med tydliga politiska konsekvenser och ett starkt fokus på områdena teknik, innovation och ekonomi. Här kan du läsa ett urval av pågående forskningsprojekt som representanter från civilingenjörsprogrammet är involverade i.

Smitta på finansmarknaden
Studien involverar effekterna av den globala finansiella krisen på aktiemarknaderna i länder.

Efterfrågan på mobilappar
Vi studerar avgörarna för app-efterfrågan och påverkar app-efterfrågan på företagets prestanda.

Värde-baserad vård
Vi studerar hur man kan integrera värdebaserat koncept för sjukvården i Sverige.

Programvara och skaluppgraderingar
Kärnfrågan handlar om hur teknikföretag bestämmer tempo och utveckling av mjukvaruinnovationer.

Ledningskontroll & innovation
Vi undersöker hur man effektivt kan balansera spänningen mellan innovation och kontroll i entreprenörsföretag

Externt finansierade projekt

Turismproduktion
Projektet handlar om hur man regionaliserar turismproduktionen i världens huvudstäder (Grönland, Åland, Färöarna, Sverige och Danmark). Den första delen av projektet är att titta på möjligheter – vad kan göras?

ANAKIN
Att mäta förseningar och avvikelser i förhållande till tidtabell är en förhållandevis enkel uppgift som idag är automatiserad i Sverige. Men att härleda hur störningar och förseningar fortplantar sig i systemet och mellan tåg, liksom att identifiera den bakomliggande orsaken, är desto svårare. Klassificeringen av orsakerna görs i Sverige idag manuellt av trafikledarna under den operativa driften och ibland under mycket intensiva arbetsförhållanden. Orsakskodningen – som dagens process är utformad – påverkar inte bara trafikledarens arbetsbelastning utan påverkar även det underlag som viktiga strategiska beslut baseras på, liksom beräkningsunderlaget för kvalitetsavgifterna. Vi tror det finns potential att använda AI-baserade metoder för att underlätta och förbättra processen kring den operativa orsakskodningen. Vi ser dock att det finns en del potentiella hinder som också behöver kartläggas och diskuteras vidare.

Landsbygdens företagsintresse
Projektet handlar om förutsättningar och drivkrafter för tillväxt och tillväxt av nya industrier och aktiviteter som är byggda kring ”gamla resurser” som skog, fiske och jordbruk i landsbygden. Projektet är i samarbete med Entreprenörskap Forum och finansieras av The Kamprad Family Foundation.

Elektriska vägar
Detta EU-finansierade projekt involverar Blekinge Tekniska Högskola (BTH), RISE Research Institute of Sweden, NetPort Science Park, Techtank och flera privata företag inom bil- och transportsektorn.

Hållbarhetsprojekt
Socially Sustainable and Resilient Supplier Networks: from Supply Chain Management to Increasing Organizations´ Capabilities in Steering Value Networks

Maskinteknikprojekt
Model Driven Development and Decision Support

Karriär     Fakultet     Ansök

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×