Sjuksköterskeprogrammet

180 hp

:
  • Studietid: 2023 vecka 34 till 2026 vecka 23
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, helfart
  • Anmälningskod: BTH-87087
  • Språk: Svenska
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Sjuksköterskeprogrammet på BTH har e-hälsoprofil och ger dig en hög andel verksamhetsförlagd utbildning som knyter ihop teori med praktik. Här bygger du kompetens att leda, utveckla och planera vårdarbete.

En internationell examen och en stark efterfrågan på arbetsmarknaden

Som sjuksköterska har du varierade arbetsuppgifter och planerar, leder och utvecklar omvårdnadsarbete. Du genomför medicinska behandlingar och arbetar med hälsofrämjande åtgärder. Det råder i dag brist på sjuksköterskor och jobben finns inom region, kommuner och privata verksamheter. Efter examen kan du alltså arbeta som sjuksköterska både i Sverige och utomlands, eller välja att läsa vidare till specialistsjuksköterska.

Problembaserat lärande och möten med människor

På BTH använder vi problembaserat lärande som utvecklar din kreativitet och din förmåga att lösa uppgifter i grupp. Huvudområdet är omvårdnad som kompletteras med stödämnet medicin. Utbildningen bidrar till att utveckla din kunskap och förmåga att möta människor och fungera som ledare i möten med patienter, närstående och kollegor.

E-hälsa en naturlig del av dagens vård

E-hälsa omfattar kunskap om e-hälsoverktyg och tjänster som kan förbättra och effektivisera processer för kommunikation, arbete och omvårdnad inom vårdarbete. I dagens och framtidens samhälle är teknik en allt viktigare byggsten och BTH är i grunden en teknisk högskola med innovation och digitalisering i fokus – så e-hälsa har naturlig plats och är central i BTH:s sjuksköterskeprogram.

Stor andel VFU och medicinkurser

En stor och viktig del av utbildningen är VFU, verksamhetsförlagd utbildning, inom hälso- och sjukvården. Programmet innehåller en stor del VFU där du omsätter teori i praktik‚ vilket gör att du snabbt kommer in i din yrkesroll. En del av VFU:n sker på Blekingesjukhuset som ligger en kort promenad från högskolan. Teorikurser i omvårdnad och medicin ger en bred bas av kunskaper för att kunna möta människors behov och för att främja hälsa. Sammantaget ger detta dig en realistisk och komplett kombination av kunskap och erfarenhet.

Unik forskningsklinik på campus ger realitet och nytänkande

2019 invigdes BTH:s forsknings- och utbildningsklinik. Kliniken är den enda i sitt slag och här simulerar vi vårdförlopp inom till exempel akutvård, vilket ger dig en realistisk förståelse och en koppling mellan teori och praktik. Här utformar, testar och simulerar du olika arbetssätt för framtidens vård tillsammans med lärare och forskare. Under utbildningen tränar du mycket praktiskt på kliniken och kompletterar därmed din VFU på ett unikt sätt, samtidigt som du får ta del av den senaste forskningen.

Utbildningen leder till en sjuksköterskeexamen, som är en internationellt gångbar examen och gör hela världen till din arbetsmarknad.

Tidigare studenten Calle och programansvarig Terese Lindberg berättar om upplägget på programmet. (2:37)

Programinnehåll

Jämför program

Efter utbildningen?

Vanlig yrkesroll efter utbildningen är:

Sjuksköterska.

Läs mer om lönelägen och statistik på SACO:s webbsida.

BTH är ju en teknisk högskola och har forskning inom e-hälsa, så om man vill kan man inkludera mycket e-hälsa i sin utbildning.

Kalle
Tidigare student, Sjuksköterskeprogrammet 

Vill du veta mer om programmet?

Jag heter Alice och studerar Sjuksköterskeprogrammet. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Alice

Studier utomlands

På BTH samarbetar vi med utländska universitet genom olika utbytesprogram. För dig som student innebär det en möjlighet att studera utomlands – som en del av din svenska utbildning. Det är ett bra tillfälle att lära känna andra kulturer, vässa dina språkkunskaper och få ett annat perspektiv.

Vi har också egna avtal för studentutbyten med universitet i andra delar av världen.
Är du nyfiken? Läs mer om utlandsstudier

Vill du studera utomlands på detta program passar det bäst under termin 4.

Läs vilka universitet du kan välja

(Inne på sidan, välj subject ”nursing”)

Forskning

Doktor med surfplatta

Är du nyfiken på hur man kan förbättra vår hälsa och vardag med hjälp av ny teknik? På BTH forskar vi inom områdena omvårdnad och hälsovetenskap. Vi undersöker hur teknik kan påverka människors hälsa och hur forskningen kan bidra till ett bättre liv. På campus har vi en forsknings- och utbildningsklinik där studenter, forskare och företag kan mötas och utveckla produkter, tjänster och hjälpmedel.

Läs mer om vår forskning inom området tillämpad hälsoteknik.

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är hälsa och vård?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×