Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science


TitleAuthor
Anorexia Nervosa - Yngre kvinnors upplevelse av att leva med sin sjukdomEmely Andersson,
Josefine Wimhed
Anorexia nervosa "En maktlös tid" - Familjens upplevelser utifrån mammans perspektivAnna Eriksson,
Belinda Ivarsson
Att belysa hur anhöriga till patienter med cancer beskriver behov och känslor i mötet med sjuksköterskanSusanne Gombas,
Maria Gruwberger
Att bemöta kvinnor med anorexia nervosaChristian Erlandsson,
Linnéa Heiler,
Sofie Henningsson
Att Bygga Broar -att som sjuksköterska skapa en förtroendefull kontakt med en skadad person prehospitaltBeatrice Conrad,
Karl Palm
Att drabbas av cancer - En litteraturstudie om patienters upplevelse i samband med ett cancerbeskedPaulina Knutsson Höglund
Att drabbas av cancer väcker många känslorCarolin Arvidsson,
Filippa Lundgren
Att drabbas av prostatacancer - Männens upplevelser av sjukdomenCecilia Andersson,
Diana Larsson
Att förlora sin trygghet - En litteraturstudie om barns upplevelser då de mister en förälderAnnica Ekvall,
Annika Kjellgren
Att ha bröstcancer - Kvinnors upplevelser - En litteraturstudieNoelia Almeida,
Johanna Persson
Att ha ett barn med cancer i familjen - Föräldrar och syskons upplevelserJennie Berg,
Viktor Thorell
Att klara livets vardagsaktiviteter - Förändringen av fysisk och kognitiv funktionsförmåga hos personer med misstänkt eller diagnostiserad demens.Mats Wennstig
Att leva med ALS - Känslor under sjukdomstidenEmma Eriksson,
Maria Pålsson
Att leva med borderline instabil personlighetsstörning - En litteraturstudieSanna Ljungqvist,
Elina Nelson
Att leva med bröstcancer - En litteraturstudieNina Johansson,
Hanna Sjöberg
Att leva med diabetes - Upplevelser av att göra livsstilsförändringarJohanna Gadd,
Kristin Sellbrandt
Att leva med en demenssjukAnette Kristoffersson,
Katarina Brorsson
Att leva med en person med demenssjukdom - Hur närståendes livsvärld påverkas av att vårda en person med demenssjukdom i ordinärt boendeFrida Clarberg,
Pontus Granlöf
Att leva med en person som har långvarig smärta – ett anhörigperspektiv - en litteraturstudieMartha Hörberg,
Sara Mattsson
Att leva med en stomi - Personers erfarenheter av den förändrade vardagenKarolin Andersson,
Anna Wallin Gillerud
Att leva med fibromyalgi - Livsvärlden hos kvinnor med fibromyalgiPetra Lundin Hansen
Att leva med HIV - det psykiska lidandetJessica Carlsson,
Margareta Konradsson
Att leva med långvarig icke-malign smärtaJennie Berggren,
Christian Bernbo
Att leva med långvarig smärtaSara Håkansson,
Malin Jönsson
Att leva med långvarig smärta: En litteraturstudieJenny Jarl,
Jessica Östling
Att leva med prostatacancerSima Kasraian,
Veronica Ryd
Att leva med Reumatoid artrit i det dagliga livet - En litteraturstudieMalin Asp
Att leva med schizofreni - En litteraturstudieLisa Hörlén,
Emma Johansson
Att leva med sjukdomen multipel skleros - En litteraturstudieAnna Sahlén,
Tina Niklasson
Att leva med stomiUlrika Bernow Johansson,
Helena Folkesson,
Jenny Eriksen

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen