Två personer som skissar

Fysisk planering - planeringsarkitekt

- planering och gestaltning för vår livsmiljö

På BTH har vi en unik utbildning till planeringsarkitekt som arbetsmarknaden efterfrågar. Du utbildas i att undersöka och förstå hur vår byggda miljö fungerar samt i att utarbeta förslag till omvandling av städer och landskap. Du lär dig även att presentera förslagen på ett attraktivt sätt, i ord och bild, med analog och digital teknik.

Vi utbildar Sveriges samtliga planeringsarkitekter på BTH. Vissa av våra utbildningar med inriktning mot praktisk gestaltande planering av fysisk miljö är unika.

Goda kontakter med yrkeslivet

Våra utbildningar har mycket goda kontakter med yrkeslivet och flera av kurserna baseras på verkliga
fall i städer och kommuner runt om i landet. Gästlärare som är yrkesverksamma inom planering och arkitektur föreläser och handleder på många kurser. Vår kandidatutbildning i fysisk planering
ingår bland Sveriges arkitektutbildningar.

Citattecken

Det är en väldigt familjär stämning på BTH som jag uppskattade väldigt mycket.

Martin Schröder, fd BTH-student

Hälften av lärarna har genomgått forskarutbildning och bedriver forskningsprojekt inom bland annat stadsbyggnad, miljö och planeringsteori. Halva deras tid ägnas åt grundutbildningen och redan under första året möter du forskande lärare i undervisningen.

Utbildningar inom Fysisk planering

God arbetsmarknad

Efter examen kan du bli medlem i yrkesorganisationen Sveriges arkitekter med yrkestiteln planeringsarkitekt. Dina arbetsuppgifter blir att arbeta med planering och gestaltning av städer och
landskap. Kommuner och konsultfirmor är vanliga arbetsgivare för dig som är planeringsarkitekt.
Genom att läsa något av våra masterprogram kan du sedan fördjupa din kompetens och bli en mångsidig planeringsarkitekt eller specialisera dig på regionala frågor eller europeisk planering.

Alumn Fysiskplanering
Share Dela
Redigera