Lärarlärdom konferens 2019

Lärarlärdom

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, 15 augusti 2019

In English

Årets tema: Rum för studentaktivt lärande

Konferensen är till för undervisande lärare, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier och för de som på annat sätt är intresserade av att utveckla sin kunskap om utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning. Konferensen är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad. 2019 är även Malmö universitet inbjudna att delta i konferensen. Läs mer om konferensens syfte och innehåll under bilderna nedan.

Konferensens syfte och innehåll

Konferensens huvudsyften är:

  • att erbjuda en mötesplats där lärare, studieadministratörer, personal i stödfunktioner, ledning och studentkår kan träffas för kvalificerade samtal kring utbildningskvalitet och lärande
  • att skapa ett forum som inspirerar till diskussion och kunskapsbildning om och kring lärande och undervisning i högre utbildning samt villkoren för denna verksamhet
  • att etablera en plattform för pedagogisk meritering som ger lärare tillfälle att presentera sin reflekterade erfarenhet och dokumenterade kunskap kring lärande och undervisning i högre utbildning

Våra lärare, forskare, doktorander, studieadministratörer och personal i olika stödfunktioner har genom åren byggt en gedigen kunskap och reflekterad erfarenhet kring lärande i våra ämnen, undervisning i våra kurser, stöd till våra studenter samt kring villkoren för framgångsrikt lärande vid våra lärosäten. Ett antal av våra lärare har dessutom under åren genomfört empiriska studier i utvecklingsprojekt och skapat viktig kunskap kring studenters lärande i kurser och program.

Under senare år har också ett allt större fokus riktats mot utbildningars resultat. Frågor som rör kvaliteten i undervisningen blir därmed centrala. Att utveckla och stödja lärares pedagogiska skicklighet samt belysa villkoren för den undervisning som bedrivs inom högre utbildning är angeläget.

Behovet av en gemensam samlingspunkt för pedagogiska och didaktiska diskussioner där lärare och övrig personal kan träffas och föra dessa diskussioner tillsammans över ämnesgränser och lärosätesgränser är större än någonsin.

Genom denna högskolepedagogiska konferens vill vi erbjuda en möjlighet att träffas och dela med sig av erfarenheter av att bedriva högkvalitativ utbildning och undervisning inom olika ämnestraditioner och sammanhang, och belysa vilka förutsättningar för lärande och kunskapsbildning som möjliggörs.

Konferensen innehåll

Konferensen är utformad som en traditionell akademisk konferens med presentationer av forsknings- eller utvecklingsprojekt med efterföljande diskussion, rundabords-samtal kring underbyggd frågeställning, best practice-presentationer baserade på reflekterad erfarenhet,  en speciellt inbjuden huvudtalare samt en avslutande paneldebatt. Genom att presentera bidrar du till den gemensamma lärarlärdomen och det blir möjligt för deltagarna att ta del av och utveckla det högskolepedagogiska ämnesområdet. Efter konferensen ges möjligheter att publicera ett fullständigt paper i konferensproceedings.

Kontaktinformation

Christina Vesterlund Hansson (BTH)
e-post: christina.vesterlund.hansson@bth.se
Telefon: 0455-38 58 62

Åse Nygren (BTH)
e-post: ase.nygren@bth.se
Telefon: 0455-38 53 53

Stefan Larsson (HKR)
e-post: stefan.larsson@hkr.se
Telefon: 044-20 80 51

Claes Dahlqvist (HKR)
e-post: claes.dahlqvist@hkr.se
Telefon: 044-25 03 054

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×