Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

BTH erbjuder utbildningar till yrkesverksamma inom industri, myndigheter och organisationer.

Utbildningarna kan erbjudas på arbetsplatsen, på BTH:s campus eller på distans efter uppdragsgivarens behov.

BTH är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. I all vår verksamhet lyfter vi fram innovation, hållbarhet samt samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

Välkommen att kontakta BTH

andreas larsson

Andreas Larsson, ansvarig samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55