Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

BTH erbjuder utbildningar till yrkesverksamma inom industri, myndigheter och organisationer.

BTH har i sitt ordinarie utbildningsutbud ett flertal fristående kurser och kurspaket som passar dig som jobbar och vill kunna läsa en utbildning vid sidan av ditt arbete. Kurser som kan ges både på campus eller distans.

Kurser

BTH kan också anordna uppdragsutbildning för en arbetsgivare eller organisation. Utbildningarna kan erbjudas på arbetsplatsen, på BTH:s campus eller på distans efter uppdragsgivarens behov.

Uppdragsutbildning

Välkommen att kontakta BTH

Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan
E-post: andreas.larsson@bth.se
Telefon: 0455-38 55 55