Masterprogram i strategisk fysisk planering

120 hp

:
  • Studietid: 2022 vecka 35 till 2024 vecka 22
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, helfart
  • Anmälningskod: BTH-70545
  • Språk: Svenska
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Utveckla förmågan att granska förutsättningar för hållbart samhällsbyggande och skapa möjligheter att bygga en bättre framtid genom strategisk planering.

Planeringskompetens för komplicerade projekt, långsiktighet och hållbarhet

Under utbildningen bygger du kunskaperna och förmågan att planera strategiskt och förstå och tillämpa komplexa planeringsprocesser med många olika aktörer.

Utbildningen förbereder dig för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning inom området och har som mål att fördjupa dina kunskaper i att kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande och att kunna identifiera och driva planeringsfrågor med strategiskt innehåll.

Problembaserad planering

Med fokus på strategisk planering varvar kurserna teori med praktisk tillämpning på både lokala som gränsöverskridande nivåer. Undervisningen är problembaserad och flertalet kurser utgår från övergripande frågeställningar som bryts ned och testas.

Granska, analysera, visualisera och förmedla strategisk planering

Du tränar din förmåga att kritiskt granska, identifiera problem och analysera. Du övar praktiska färdigheter där du tar fram och värderar förslag till lösningar och pekar på konsekvenser av vägval. För att kunna implementera strategisk planering i olika organisationer stärker du också dina förmågor i att formulera dig och att visualisera komplexa sammanhang.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Programinnehåll

Jämför program

Observera att kurslistan nedan är preliminär. Se utbildningsplanen för en fastställd kurslista.

Kurser hösttermin 2022

, 15 hp

, 15 hp

Kurser vårtermin 2023

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

Kurser hösttermin 2023

, 15 hp

, 15 hp

Kurser vårtermin 2024

, 30 hp

”Utbildningens tydliga samhällskoppling och projektbaserade upplägg har gett mig handfasta verktyg inför arbetslivet – ett klockrent komplement till min mer teorityngda utbildningsbakgrund.

Niklas Hellblom
Internationell samordnare på Sveriges Kommuner och Regioner

Illustration av studentprojektet Projekt Regional Planering

Projekt Regional Planering

I kursen Regional planering med internationella perspektiv skrevs en uppsats med ett EU-perspektiv. I projektet skulle studenterna föreslå en regional strategi för hur Västerås och Eskilstuna kan samverka bättre. Projektet genomfördes i grupper om fyra, där studenterna presenterade sina strategier på två stycken planscher.

Illustration av studentprojektet Backcasting

Backcasting (Älvstaden  2015-2050)

I kursen Framtidsbilder får studenterna göra en backcasting av en redan formulerad vision. Uppgiften är att tänka en process baklänges och fundera över vad som behöver göras för att uppnå mål och vision. Här har studenterna gjort en backcasting av visionen för Älvstaden.

Forskning

Illustration av människor som möts på ett kontorPå BTH undersöker forskarna byggda miljöer som vi bor och arbetar i, men också hur de miljöerna planeras och regleras. En stor del av forskningen fokuserar på hållbar stadsutveckling och styrning av miljö och markanvändning.

Läs mer om vår forskning inom området fysisk planering.

Frågor?

Programansvarig:

Sabrina Fredin

sabrina.fredin@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är planeringsarkitekt?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar