Alumni

as

Som före detta student på BTH blir du alumn vid BTH. Det är viktigt för BTH att upprätthålla kontakten med alumnerna som är våra betydelsefulla ambassadörer för BTH, och värdefull resurs i vår ständiga strävan efter att utveckla och förbättra oss.

Som alumn eller anställd kan du välja att registrera dig på BTH:s alumninätverk. Här har du möjlighet att hålla kontakten med gamla kursare och personal via en digital mötesplats samt få kontinuerlig information i form av digitala nyhetsbrev om vad som händer på BTH.

Du som är alumn kan också kontakta oss om vår forskning, utbildning och övrig verksamhet samt utnyttja vårt CareerCenter för att till exempel rekrytera kvalificerade medarbetare till din arbetsplats. Av dig som är alumn önskar BTH kunna få hjälp med att till exempel förmedla praktikplats och ex-jobb, vara mentor, gästföreläsa samt rekrytera studenter nationellt och internationellt.

Vår strävan är att skapa en alumniverksamhet som ger värde både för dig som alumn men även för BTH!

Välkommen!


BTH:s alumner finns i hela världen!

 alumni karta valden

Varje
prick på kartan markerar ett land där det finns en eller flera alumner.
Antingen en svensk som bor utomlands eller en internationell student som har
återvänt hem efter sin tid på BTH.

 

Redigera

Logga in på alumninätverket

Hjälp om du glömt användarnamn eller lösenord.