Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Education


TitleAuthor
A game-based intervention for adolescent dating violence - A focus group investigation of 'Green Acres High'Jennie Ryding
A Learning Organization? Evaluating the University of Canterbury's Strategic Transition toward SustainabilityMandy Tew
Alkoholmissbruk hos föräldrar och dess konsekvenser på kommunikationen med barnet och barnets utveckling. Diana Singakly
An Introduction to Needs Based DesignNatalie Haltrich,
Ella Lawton,
Geoffrey Stack
Anställdas upplevelser av kompetensutvecklingsformerMats Finnborn,
Jonni Mourad
Att leva i en aktiv värld - svenska och danska barns umgänge med pedagoger i en virtuell världGlenn Karlsson
Att skapa kunskap i informationshavet - Om hur text kan struktureras för att skapa lärande i intranätKarin Andréasson Tegeman
Avhopp i nätbaserade högskolekurser - betydelsefulla faktorer ur studenters och lärares perspektivAnna Tegel
Bara en välkomstgrej? - Om förhållningssätt till sociala medier i kyrkanMarcus Andersson
Bemötande hur vårdgivare upplever att de lär genom omsorgsarbetetClaudia Zawadzki
Bloggförebilders påverkan till lärandeTove Svensson
Bärare av mat: Arbetsfördelning och könsskillnader i restaurangbranschen utifrån ett genusperspektivErik Weddig
Chefskapets betydelse för etablerandet av en lärandemiljö - Livslångt lärande i pedagogisk verksamhetVeronica Birbiglia,
Camilla Jansson
Co-Creating Community with a Needs Based Design Approach to Urban Design and PlanningNatalie Haltrich,
Ella Lawton,
Geoffrey Stack
Contextual Analysis of IT-Business AlignmentFaisal Aziz
Contributing to a Transition towards a Sustainable Society: Education MattersKim Davis,
Changkun Shen,
Aymeric Maratea
Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen:några enhetschefers intryckHelen Romhagen
Den "perfekta" chefen; En studie om fem anställdas perspektiv på chefsrollenHusein Mehmedovic
Det myndiga medarbetarskapet ur ett lärandeperspektiv Ulrica Thiel
Det (o)synliga lärandet - Upplevelser om arbetet med kompetensutveckling och lärande i arbetslivetEmma Gimstrand,
Malin Nilsson
Dialog och delaktighet - en studie om balanserad stryrning i praktiken och dess påverkan på verksamheters lärande och utvecklingNeuwirth Annelie,
Nemes Jenny
Dialog och samspel i det elektroniska klassrummetChristina Kjell
Do u understand mzungu? - Volunteers’ conception of ICC developmentElisa Eklund,
Ewa Hansson
E-learning – en utbildningsmetod och dess nyttaMartin Steen,
Karin Svensson,
Angelica Änghede
En liten del av 80-taletRobin de Blanche
En studie av kommunikation i missbruk och drogfritt tillstånd, förståelseorienterat kontra framgångsorienterat handlandeDan Damsgård,
Jesper Vartiainen
Erfarenheter av dialogens betydelse för förståelse och meningsskapandeIngvor Persson,
Maria-Eliana Sánchez Muñoz
Ett lärorikt medarbetarskap - Medarbetares syn på medarbetarskapet inom högskola/universitetSandra Jonsson,
Gabriella Wilson 
Fostering a Culture of Sustainabilty in Municipalities through Effective TrainingJean-Paul Baron-Bonarjee,
Rifat Abed Elal,
Quynh Van Nguyen
Fostran av demokratiska värden - exempel från en skola i UgandaAmie Karlsson

Nästa