Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Arbetsvetenskap - Human Work Science: General


TitleAuthor
Comparison of Interactive Group and Bilateral Communication for Idea Synthesis for Software Product InnovationNeda Eshraghi 
Constituting Sesame - a minor field study of a cross-cultural cooperationClara Axelsson,
Charlotte Gustafsson
CU2 - Design av ett PDA-baserat diskussionverktyg med ljud/bildkommunikation Eskil Andersson,
Sirvan Akrawi
Datorisering av arbetsuppgifter: att understödja det viktiga eller det oviktiga?Georgiana Danet/Ida Robért
DATORSTÖD FÖR ARBETE - KONSEKVENSER FÖR VAL AV AFFÄRSSYSTEM En studie av en service- och supportavdelningIda Järvliden,
Stefan Rydin
Decision Making for Strategic Sustainable Development in Selected Swedish EcovillagesDelfin Yılmaz,
Kirill Kazbekov,
Merve Titiz
Delat Ledarskap - dubbelt så bra, hälften så svårt?Josefine Solomon
Den dramatiska kraften i filmmusik, Filmmusikens dramatiska vikt i modern mediaChristoffer Moe Ditlevsen,
Martin Björkman Čehovin
Design av ett grafiskt användargränssnitt-ett befintligt system i förändring för användarnas bästaAnneli Johansson,
Lisbeth Olin
Design av ett grafiskt användargränssnitt - Ett befintligt system i förändring för användarnas bästaAnneli Johansson,
Lisbeth Olin
Design och utveckling av IT-verktyg - ger ringar på vattnet i en organisationSusanne Ekstrand,
Christina Hansson
Designing ePeer - Using Participatory Design to bridge cultural differences when developing computer softwareAnna Bäcklin,
Peter Jansson
Designing for Awareness and Accountability with Tangible ComputingMathias Dahlström,
Elin Heinstedt
Designing with only second hand information- An evaluation of the filters and formatters in the Billing Gateway GUITiina Martinson,
Johanna Åkesson
Det myndiga medarbetarskapet ur ett lärandeperspektiv Ulrica Thiel
Digital kompetens - Äldreomsorgspersonals upplevelser av en digitaliserad arbetsplatsLinda Roos
Digital organizing of brief notes and schedules - supporting the collaboration between paper and digital artifactsAnna Kruse,
Mirja Åström
Diversity Maturity: How are managers in Sweden facing today’s diverse workforce?Juliana Pérez,
Magnus Ohlin
Does organizational identification, being a manager and complexity predict level of engagement?Erik Edvardsson
Dokumenthantering i en kommunal organisation.Håkan Ribbershed
ELF-EAR, Teknik i Levande RollspelFredric Wittlock,
Magnus Hallqvist,
Paula Mutafov
En tvåa Absinth - En studie i informationsflöde och gränssnittsdesign inom fjärrvärmeOla Nihlén,
Patrik Hermansson
Establishment of a Learning Centre at Mbarara University of Science and TechnologyCarolina Olsson
Ett aktionsforskningsprojekt sett i ljuset av kognitivt lärlingsskapEmma Haraldsson
Finns samband mellan medarbetares grad av self-efficacy och självupplevd interaktion med närmaste chef?Nina Carlberg
From Chit-Chat to Formalized Documents - A Design Study of the Communication in a Persistent Multi-player Computer GameDaniel Lyrstedt,
Fredrik Gustavsson
Förstår du vad jag menar? - En undersökning om kommunikation med hjälp av bilder mellan användare och systemutvecklare. Elisabeth Fransson,
Maria Strand
Grafisk design med kreativitet som främsta resurs : Reflektioner över en designprocessAndreas Nordenrot,
Freddy Ohlqvist
Graphical Corporate Interface. A concept for semi-produced Graphical User Interfaces for corporations.Emmeli Persson,
Helen Sjelvgren
Hemligheten bakom en ledares motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen: Utifrån ett manligt och kvinnligt perspektiv Emmy Davidsson

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen