Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Regional Planning


TitleAuthor
KARLSLUND - EN PÅ MILJONEN! - Att planera för framtiden i ett miljonprogramsområdeSara Lager,
Jonna Kignell
Klimatanpassning på en strategisk planeringsnivåLina Kumlin
Klimatförändringarna och den fysiska planeringen - den fysiska planeringens roll i scenariot med ökade översvämningsriskerLena Petersson Forsberg
Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling -Fallstudie: Bengtsfors – Trollhättan/Vänersborg/UddevallaOlof Franzén
Konsultplanering - Planeringskonsulter i den kommunala fysiska samhällsplaneringenSofia Elrud
Kristianstadsslättens grundvattenresurser - ur ett regionalt planeringsperspektivKristina Rundcrantz
Kulturmiljö i teori och praktik - Praktisk tillämpning av teori i exemplet AugerumIda Helgesson
La Questione Meridionale. Social capital as a tool to understand the development disparity between the North and the South of ItalyGabriele Della Torre
Landscape Research of Residential Communities in Sweden— From an Eastern PerspectiveDI LU
Local Culture on the Reuse of old Buildings in Industrial AreaWei Zhang
Malmö stads översiktsplanering - en diskursanalysAron Wetterlund
Medborgardeltagande i två infrastrukturprojekt -En fallstudie av Citytunneln och CitybananSofia Wiman
Medborgare och IT i planprocessen - demokrativisioner i RonnebyIda Olén
Mellankommunal översiktlig planering - möjligheter och begränsningarMarkus Rikse
Miljömålens faktiska betydelse i den fysiska planeringenTina Ekmark
Mutual Influence between EU Transnational Interreg Programmes and National Planning Authorities-The Cases of Sweden and Denmark:A ComparisonMaria Bengtsson
Mölndalsåns dalgång - en länk mellan staden och förstadenJohan Altenius
Natura 2000Rita Veronika Dénes 
Neoliberal planering, verklighet eller teori?Hilda Petersson
Norsholm - i periferins mittJohanna Häggquist
Nästa Getinge, Getinge nästaKristina Stenström
Olympiska städer - Hur förvaltas det Olympiska arvet?Beatrice Hedquist
Planering i krympande städer: en innehållsanalys av två krympande städers översiktsplanerMalin Eriksson
Planering i stagnerande orterAnna Modigh
Planning for a Sustainable Nexus of Urban Land Use, Transport and EnergyAntoine Belaieff,
Gloria Moy,
Jack Rosebro
Polycentrism in national spatial plans in Europe: towards a common spatial vision?Daniel André
Ports Performance in European Intermodal Transport A Comparative Study of the Development in two Intermodal Nodes Port of Rostock - Port of ŚwinoujścieUlrike Reimer
Problems of SEA implementation in the energy sector - A comparative study of the adaptation of wind power in Sweden and power plants in Japan -Ted Kransby  Shinji Onoda
På väg mot en hållbar framtid?Ida Brogren,
Elin Forsberg
Quality of EIA Reports and integration of findings into decision making process in KosovoBesnike Kocani

Föregående | Nästa