Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Regional Planning


TitleAuthor
Hökarängen och Rågsved -om grannskapsförortens framtida form och struktur i ett växande StockholmSofie Loftenius
I stridens hettaMattias Eriksson
Implementation of the ESDP - the example of North West EuropeTimo Bruehmann,
Sabrina Florkowski,
Kevin Ickes
Innovative Region HamburgLena Steinmüller
Integrated and sustainable urban development planning - An empirical case study on the reflection of the Leipzig Charter’s principles in the context of German local urban planningMartin Stumpler
International cooperation in the implementation of the Territorial Agenda 2020 in the BeneluxErik Ooms
KARLSLUND - EN PÅ MILJONEN! - Att planera för framtiden i ett miljonprogramsområdeSara Lager,
Jonna Kignell
Klimatanpassning på en strategisk planeringsnivåLina Kumlin
Klimatförändringarna och den fysiska planeringen - den fysiska planeringens roll i scenariot med ökade översvämningsriskerLena Petersson Forsberg
Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling -Fallstudie: Bengtsfors – Trollhättan/Vänersborg/UddevallaOlof Franzén
Konsten att (inte) sticka ut - En granskning av omvärldsanalyser och strategiskt arbete inom kommunal översiktlig planeringMarkus Rikse
Konsultplanering - Planeringskonsulter i den kommunala fysiska samhällsplaneringenSofia Elrud
Kristianstadsslättens grundvattenresurser - ur ett regionalt planeringsperspektivKristina Rundcrantz
Kulturmiljö i teori och praktik - Praktisk tillämpning av teori i exemplet AugerumIda Helgesson
La Questione Meridionale. Social capital as a tool to understand the development disparity between the North and the South of ItalyGabriele Della Torre
Landscape Research of Residential Communities in Sweden— From an Eastern PerspectiveDI LU
Local Culture on the Reuse of old Buildings in Industrial AreaWei Zhang
Lova guld eller gröna skogar - En översyn av av motstridigheter inom riksintressesystemet med fokus på värdefulla ämnen eller materialNiklasIdesjö
Makten över handeln. En studie om maktförhållanden och deras betydelse i utvecklingen av handelsplatser i en kommun.Paulina Bredberg
Malmö stads översiktsplanering - en diskursanalysAron Wetterlund
Medborgardeltagande i två infrastrukturprojekt -En fallstudie av Citytunneln och CitybananSofia Wiman
Medborgare och IT i planprocessen - demokrativisioner i RonnebyIda Olén
Mellankommunal översiktlig planering - möjligheter och begränsningarMarkus Rikse
Miljömålens faktiska betydelse i den fysiska planeringenTina Ekmark
Mutual Influence between EU Transnational Interreg Programmes and National Planning Authorities-The Cases of Sweden and Denmark:A ComparisonMaria Bengtsson
Mölndalsåns dalgång - en länk mellan staden och förstadenJohan Altenius
Natura 2000Rita Veronika Dénes 
Neoliberal planering, verklighet eller teori?Hilda Petersson
Norsholm - i periferins mittJohanna Häggquist
Nästa Getinge, Getinge nästaKristina Stenström

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen