Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Arbetsvetenskap - Human Work Science: General


TitleAuthor
Medarbetarskap – en studie av medarbetarskap i en arkitektbyråTea Korkeakunnas
Minor Field Study: Tanzania OnLAN - Infrastructure, computers and learning. Introducing Information Technology in Montessori Training Centre?s Work PracticeKristoffer Sakaria,
Anna Karin Fahlander,
Slawomir Dawid
Mobilitet, abstraktioner och kontextmedvetenhet:Nya vägar för SRÖ i Karlskrona att övervaka driften av fastigheterHåkan Nilsson,
Andreas Tuvesson
Motivation som verktyg för att minimera negativ stress i projektAntonia Andersson,
Emeli Trygg
Navigering, koordinering och översiktKarl-Johan Norling,
Philip Holm
Om Ideellt engagemang och dess betydelse för yrkesrollenKarolina Kaplan 
Organizations as Functioning Social Systems - A Review of Social Sustainability in Management and Organizational ResearchLisa Apelman,
Raik Klawitter,
Simone Wenzel
Organizing cooperative work- An issue of motivation and participation in the process of designVeronica carlsson,
Andreas Urbanusson
Paper Digital Classes (PDC)Ashraf Habash
Paper Digital Classes (PDC)Ashraf Habash
Patientjournalen på fickan - en studie som visar att handdatorn kan stödja distriktssköterskans yrkespraktik och hur det grafiska gränssnittet utvecklats när distrikttsköterskor deltagit i designprocessen.Eva-Lott Eitrem,
Jenny Gertonsson
Personality measures as predictors of job satisfaction from a frame-of-reference perspectiveKatrin Lättman
Personalpolitiken – en dynamisk processCharlotta Nilsson,
Anna Strömqvist
Personas and Ethnography within a commercial contextTommy Mossberg
PET Recycling Behavior of consumers in Lahore, Pakistan, Available knowledge and general attitudes, Impact on recyclingMeer,
Usman
Processoperatörens mobilitet -teknikstöd för mobil larmhanteringMartin Årsköld
Prototyping i systemdesignNiklas Johansson
Q - A closer look at groups and technology in queuingAnders Eriksson
Quest Atlantis as an alternative educational tool – Children’s voices on Quest Atlantis and a method for involving users in participatory design.Georgiana Danet
Requesting Utility in Usability -Perspectives from a large team software engineering projectElin Heinstedt,
Niklas Johansson
Sara skolkar: Ett mobilt frånvarorapporteringssystemPontus Hörberg,
Håkan Nilsson,
Andreas Tuvesson
Sjuksköterskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljönVeronika Pap
Sjukvårdsrådgivningen i Karlshamn, Blekinge Län, - Från utredning till verklighet, om processen att införskaffa ett systemJonny Karlsson Öhgren
Skapa teamkänsla vid distansarbete -en studie på RFV DataZara Aroseus,
Emmie Langeström
Smarta Hus: Nya behov och lösningar med participativ designArto Valtonen,
Björn Wessman
Software Process Improvement Using Groupware - Supporting Distributed Cooperation in Software DevelopmentGustav Nordenskjöld,
Harm Andries Kingma
Software Process Simulation Modelling: A Multi Agent-Based Simulation ApproachRedha Cherif
Studenternas psykosociala arbetsmiljö-Jämförelse i arbetsformAnn-Louise Johansson
Success or failure? ..depending on computer-based technologies and employees sense of responsibility..Susanne Ekstrand
Support usability in online communitiesHannes Persson,
Christian Toft

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen