Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science


TitleAuthor
Att vårda personer med fetma - Vårdpersonalens erfarenheterLayla Abshir,
Malin Pettersson
Att vårdas på akuten - Patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande på akutmottagningenJonas Ekestubbe,
Ann-Christin Pettersson
Att vårdas som ung - Unga vuxna med cancer och deras upplevelser av att vårdas på en vårdavdelningJohanna Khano,
Rebecca Rylander
Bara de som vågar, lever livet... En litteraturstudie om motivation vid förändringsarbete vid överviktAmy Assarsson,
Pernilla Röndahl
Bara en chans, bara ett andetag - Upplevelsen av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdomLouise Ahonen,
Jonna Sjöberg 
BARN SOM BEVITTNAR VÅLD I HEMMETCamilla Malmstedt
Barncancervården i Sverige - föräldrars upplevelser. En studie utifrån självbiografiska böckerJohanna Lindström,
Stina Maria Troste
Barnhälsovårdssköterskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande mot övervikt-en intervjustudieMaja Askevik
Barns oro och rädsla inför planerad operation. Den perioperativa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder som kan minska barns oro och rädslaCatarina Augustsson
Barns upplevelse av att leva med en depressiv förälder – En litteraturstudieAnna Onneryd,
Maria Olsson
Barns upplevelser av sjuksköterskans bemötande i sjukhusmiljö - En litteraturstudieFrida Boman,
Mette Nihltorp
Barns upplevelser när föräldrarna genomgått skilsmässa - En litteraturstudiePernilla Mölhede
Bedömning av vårdbehov utifrån vård som inte kan anstå – primärvårdssjuksköterskors upplevelserEllinor Nileby,
Maria Cederholm
Bedömning och dokumentation av smärta med visuell analog skala - en litteraturstudieAnna-Karin Nilsson,
Malin Svensson
Behov hos patienter med cancer som vårdas palliativt i hemmetHelene Bengtsson
Behovet av andlighet i livets slutskede - En litteraturstudieSebastian Trulsson
Behovet av stöd och sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med personer med IBSYadira Huisa Torres,
Emily Stark
Bemötande - en litteraturstudie om bemötande av patienter med fetmaEva Ballovarre,
Rebecca Vallsäter
Bemötande - en litteraturstudie om hur patienter med långvarig smärta upplever sjuksköterskans bemötandeTherese Karlsson,
Emma Hägglund
Bemötande - En litteraturstudie om hur vårdare bemöter personer med demenssjukdomKristin Larsson,
Charlotte Wressmark
Bemötande av ungdomar med direkt självskadebeteende inom somatisk vård.Isak Johansson,
Johan Sjöberg
Bemötande i livets slutskede. Faktorer som är av betydelse - ur vårdarens perspektiv. En litteraturstudieLisa Levin,
Anette Petersson
Bemötande i sjukvården vid missfall - kvinnors utsagorLinda Johansson,
Anna Nilsson
Bemötande och omgivningsfaktorers betydelse i omvårdnad av personer med demenssjukdom på särskilt boende. Ingrid Johansson
Bemötande på akuten - en litteraturstudie om upplevelser av bemötande på en akutmottagningJohanna Nilsson,
Ida Snaar
Bemötande vid förlossningsrädslaLinda Mattsson,
Johanna Olsson
Bemötandet av anhöriga till patienter som vårdas palliativtÅsa Humble,
Lise-Lotte Södervall
Bemötandet av känslomässiga påfrestningar och vårdlidande i den somatiska sjukvårdenChristian Mathisson,
Anna Ekman
Beröringens betydelse för äldre människors välbefinnandeAnette Karlsson,
Minna Tossavainen
Beröringens betydelse i omvårdnadsarbetet en intervjustudie om sjuksköterskans upplevelser.Krisztina Gonzalez Mendez

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen