Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Samhällsvetenskap - Social Sciences: Psychology


TitleAuthor
Rädsla för framgång - Vägen till övervinnandet av rädslan för framgångImani Haitaeva,
Arin Abdalla
Sambandet mellan social kompetens och stress på arbetsplatsenSofia Almljung
Same same but differentAnette Antonsson & Elisabeth Andersson
Self-efficacy, self-esteem och sensitivity to criticism under den sena adolescensen med avseende på betyg, kön och gymnasieprogram.Per Hultkrantz,
Gunilla Larsson
Sjuksköterskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljönVeronika Pap
Självkänsla- En kvantitativ studie om självkänsla hos ungdomar på högstadiet och gymnasietSofia Exner,
Ivana Jakovljevic
Självkänsla och kroppsuppfattning hos ungdomar.Cecilia Hansson,
Susanne Pettersson
Skillnader i personlighet mellan människor med och människor utan missbruksproblematik.Anette Olsson,
Marie Regestedt
Skillnader mellan rehabiliterande arbetssätt och traditionellt arbetssätt på äldreomsorgspersonalens arbetstillfredsställelsePer Hedin,
Edita Mikuljan
Social rekrytering ur arbetssökandes perspektiv – en känslomässig upplevelse.Elisa Eklund och Ewa Hansson
Sociala media och arbete: Relationen mellan psykologiskt arbetsklimat och nyttjande av sociala media i arbetetVeronica Birbiglia
Spindeln I (stress) nätet? En studie om stress, otydliga roller och emotionella copingstrategier hos HR cheferEmma Gimstrand,
Karin Kjellberg
Språkinlärning och undervisningsskulturInsiya Galely
Statistikångest och gemenskapskänslor hos beteendevetarstudenter - En jämförande studie av distans- och campusstudenterLinnéa Gillén
Stress i det moderna samhället.Cecilia Ekman
Stress, kontroll och socialt stöd inom RäddningstjänstenChristopher Johansson
Stress: En gransking av studenters stressnivå - Praktik och icke praktikArlind Meholli,
Wanbadarou Naesae
Studenternas psykosociala arbetsmiljö-Jämförelse i arbetsformAnn-Louise Johansson
Svenska soldaters psykiska hälsaHarrysson Marie-Louise,
Karlsson Josefine
Såsom i en spegel Kerstin Blood-Holland,
Malin Michea
Talker-Contingent Simulation of Voice in Silent ReadingMichael Stefan Günter Mania
The attitude of mother tongue education in correlation with academic performance - A study of the different components of attitude in Indian students living in Egypt.Insiya Galely
The Qualitative Self in Uganda: with the Western influencesShamim Aghili
The Virtual Learning Environment - Patterns for Structuring Web based Teaching Hanna Gustavsson,
Hanna Karlsson
Thoughts, feelings and experiences by students – a study of motivation and mental health in the individual senior high school programBane Berbatovci
TRIGGERS OF ACUTE CHANGES IN ETHICAL ATTITUDE - Do Honour Codes cause Priming Effects? Dr. David Kitz Krämer
TVINGADE TILL ATT VARA VITTNEN. En litteraturstudie om relationen mellan exponering för partnervåld och barnens psykologiska situation.Katarina Lönn
Tydligt men komplicerat - om upplevelser av ledningssystemKarin Andréasson Tegeman
Undersökning av personlighetsdrag hos kriminella,rehabiliterade och icke-kriminella personer med femfaktorsmodellenJulia Bartunek
upplevelse av lycka i parförhållandeAzadeh Ghazaleh

Föregående | Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen