Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Fysisk planering - Spatial Planning: Local Planning


TitleAuthor
Bergåsa Centrum/Monsunen – Förslag till utveckling av ett stadsdelscentrumAnders Göransson
3D och kommunal fysisk planeringJonas Alborn
Aktiv stadsplanering - fallet OrmingeRobert Nilsson
Amiralitetsparken KarlskronaTorkel Lindgren
Analys Handelshamnen - Förslag till utveckling av Handelshamnen i KarlskronaJesper Borgström
Analys och utvecklingsförslag över Väster industriområde i LandskronaChristoffer Lindskov
ANDERSBERG - att utveckla ett stadsdelscentrumMats Jakobsson
Anpassning av befintlig bebyggelse samt områden i planeringsstadiet med hänsyn till höjda vattennivåer - metoder för skydd med Gullbergsvass och Norra Masthugget som exempelOlof Halvarsson
Att angöra RonnebyKarin Svensson
Att bevara och utveckla kulturmiljöerna Östra Hästholmen-Ytterön samt Långören i Karlskrona skärgårdJohanna Olsson
Att fysiskt utforma en attraktiv stadsdel - en strategiplan över Salöts södra uddePetra Söderström
Att gestalta offentliga rum - Stortorget KarlskronaViktor Zettergren
Att göra plats - Det offentliga rummet i den samtida stadenFrida Forsman
Att hamna rättRobin Sjöström
Att lyssna noga - Analys och omgestaltningsförslag för Kungsplanområdet i KarlskronaGustav Björeman
Att planera för stadsmässighetUlrika Thulin 
Att upptäcka Mellanstaden - En studie av stadens ytterområden med Kristiansta som exempelMargareta Mark och Marcel Abedini
Att vända staden mot NissanJenny Borheim
Attraktiva Stadsum -analysering och förbättring av några offentliga mötesplatser i EskilstunaHeléne Hallberg
Avgång Raus - en ny station i södra HelsingborgMaja Jonasson
Banar spår väg för framtiden? En jämförande fallstudie av tre intraurbana kollektivtrafiksatsningar.Jerk Allvar
Bangårdområdet - Sundsvalls nya stadsdelKarolina Vessberg
Barn i den fysiska planeringen, barnplan för Eslövs tätort - med fokus på rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighetKarolina Nilsson
Bebyggelsestrukturens betydelse för trafikarbetet och val av trafikslag - en jämförande studie av persontransporter i Kristianstad och Växjö kommunDan Janérus
Bebyggelsestrukturens betydelse för trafikarbetet och val av trafikslag - En jämförande studie av persontransporter i Kristianstad och Växjö kommunDan Janérus
Bebyggelseutveckling och ianspråktagande av jordbruksmark - En fallstudie av Tomelilla i Skåne Malin Karlsson 
Befolkningsutveckling och dess följderSanda Madjo
Belysning i gaturum - En studie av Järnvägsgatan i ÖrebroLudvig Holmberg
Bergs oljehamn - en studie i bebyggelsestrukturAndreas Björklund
Bevarandeplan för Stenshamn och Utlängan i Karlskrona skärgård - att skydda en kulturmiljö med hjälp av områdesbestämmelserChristina Johansson

Nästa