Examensarbeten efter ämne/Theses by subject - Humaniora - the Humanities: Psychology


TitleAuthor
3D och kommunal fysisk planeringJonas Alborn
90-talistens arbetsvärderingar. En studie om framtidens svenska arbetskraft.Madelene Tapper,
Maciej Zakrzewski
A game-based intervention for adolescent dating violence - A focus group investigation of 'Green Acres High'Jennie Ryding
Appropriate Web Usability Evaluation Method during Product DevelopmentAzeem Umar,
Kamran Khan Tatari
Arbetsgivarens uppfattning av arbetssökandes anställningsbarhetSanna Kullberg,
Emma Skogh
Att kunna tänka på utsidan av inkorgenCamilla Martin och Charlotte Gyllenhammar
Barns och tonåringars välmående Amanda Berg
Bestraffning av normbrytare. En undersökning i hur grupper i onlinespel bestraffar sina normbrytare.Ulrika Fors
Betydelsen av coaching och samtal för kvinnors självkänslaChristina Winterfell
Designing and Implementing Process Management in R&D; A Practical Application in the Flooring IndustryAndrej Smailagic,
Sandro Smailagic
Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 5Meysam Alipour,
Jimmie Tapper
Empirical Evaluation of Machine Learning Algorithms based on EMG, ECG and GSR Data to Classify Emotional States Amare Ketsela Tesfaye and Amrit Pandey
En kvalitativ studie om kvinnors och mäns attityder till kvinnor som ledareCarolina Karlsson
GROWTH: En studie om hur man kan skapa liv i en post-apokalyptisk spelvärldRasmus Björk,
Kunal Luthra
Gruppdynamik i manliga idrottslagMoa Zalar
Hållbart medarbetarengagemang, HME – betydelse och relevansDaniela Fuciu
I lagens namn? Poliser och etiska beslut.Lisbet Duvringe
Illustrationers påverkan av uppfattningen av olika typsnittLinnéa Pettersson
Inlevelse genom narrativ i spelFilip Olsson,
Ellinor Richey
Interpersonell självbild betydande för psykopatologiska symtomRenée Rosenlund
Job Motivation and Associated Factors among Health Workers in Urban Public Hospitals in Tanzania, March – June 2007 Hamisi Kigwangalla
Jämställdhet med psykologiska ögon - Kunskap, attityd och beteendeMolly Norrby,
Amanda Walther
Kvinnors känslor, upplevelser och attityder kring återgång i arbetsliv efter föräldraledighetSofia Hoffman 
Ledarens förmåga att påverka och främja medarbetarnas arbetsmotivation - En kvalitativ studie om hur arbetsmotivation främjas inom en statlig myndighetMichaela Ek,
Cyme Rexhaj
Media and the priming of stereotypes: Direct effect of news articles racial stereotypes on individuals judgements of people of foreign extraction.Thérèse Deutgen
Micro-Expression Extraction For Lie Detection Using Eulerian Video (Motion and Color) MagnicationGautam Krishna Chavali,
Sai Kumar N V Bhavaraju,
Tushal Adusumilli,
VenuGopal Puripanda
Mindfulness - att tillämpa medveten närvaroUlrika Hellström
Mäns upplevelse av sin kroppsbild efter att ha genomgått behandling för prostatacancer.Marie Alexandersson
Ord och verbala uttrycks effekt på emotioner och minneLars Söderman
Sjuksköterskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljönVeronika Pap

Nästa


 

Akademiskt skrivande/Academic writing -

Länk till Skrivguiden

Link to the writingguide

 

Refero - om plagiering/ about plagiarism -

Refero

 

BTH research searchable in  DART Europe e-theses portal -

Dart

 

BTH forskningsdatabas/ BTH electronic research archive -

Forskningsdatabasen