Teknikdag ska locka fler tjejer att välja teknik

Teknikdag för tjejer

BTH genomför ”Teknikdag för tjejer” vid tre tillfällen under hösten. Totalt har 120 flickor från olika skolor i Karlskrona anmält sig och syftet är att engagera och inspirera eleverna att ”tänka teknik”.

Vicky Johnson Gatzouras är den som arrangerat aktiviteten Teknikdag för tjejer. I år görs den i samarbete med Ericsson och även på plats i Ericssons lokaler.

– Vi vill främja till normkreativa val. Vi vill få fler tjejer att ”tänka teknik”. De här eleverna ska snart välja gymnasieprogram och då är det bra att de får se vad man kan göra inom det tekniska området. Och våra studentambassadörer är fina förebilder för eleverna, menar Vicky.

Under teknikdagen ger lärare och studenter från BTH eleverna en inblick i hur det är att plugga och jobba inom teknikområdet. Eleverna får träffa studenter och höra dem berätta om sina erfarenheter av att plugga på BTH men de får även träffa Ericssonanställda som delar med sig av hur det är att arbeta med teknik.

Teknikdag för tjejer är en årlig aktivitet vid BTH men att göra den i samarbete med ett företag är nytt.

– Vi vill att fler kvinnor arbetar med teknik. Vi har anpassat elevernas övningar så att de påminner om hur det är att arbeta på Ericsson; det kan vara projektledning eller att ”brainstorma”. Eleverna har även fått prova på webbdesign, säger Charlotte Ljungman, linjechef på Ericsson.

Under dagen finns studentambassadörerna Phoebe och Lea på plats. De pluggar båda två ett civilingenjörsprogram hos oss. De menar att det är viktigt med den här typen av aktiviteter.

– Det är bra med kvinnliga förebilder, man måste se kvinnor inom teknikområdet på ett eller annat sätt, menar de.

7 december 2023

Teknik för alla