Software Engineering

180 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Software Engineering

Skapa internationella möjligheter som mångsidig mjukvaruutvecklare. Mjukvaruutveckling är ett av BTH:s fokusområden – ett där vi är världsledande.

En mångsidig utbildning till mjukvaruutvecklare

Utbildningen gör dig till en mjukvaruutvecklare som snabbt kan orientera sig i nya teknologier och miljöer, och du kan jobba med i stort sett alla delar som berör programvara och AI. Studierna ger dig de kunskaper i teknik och den erfarenhet av arbetssätt du behöver för att utveckla programvara för krävande områden och applikationer som sociala medier, medicinsk utrustning, självkörande fordon, telekom och mobila plattformar.

Internationella möjligheter och många karriärvägar att välja på

Du kan välja att förlägga en del av dina studier vid något av våra partneruniversitet utomlands, och kompetensen du bygger i utbildningen bryr sig inte om gränser utan världen blir din arbetsmarknad.

Efter examen är du redo för yrkesroller som programmerare, systemutvecklare, systemarkitekt, testledare, projektledare, produktledare eller chef inom mobila system, spel och affärssystem.

Bas med bredd ger många möjligheter

Software Engineering ger dig som vill jobba med programvaruutveckling en stadig bas, oavsett vilken specialisering du tänkt dig. Bland annat lär du dig Python/C++, Assembler/C och nätverksteknologier. Du studerar operativsystem (Unix och Linux), maskinnära programmering och mjukvarudesign. Det tredje året fördjupar du dig i kurser inom avancerad programmering, prestandaoptimering och datasäkerhet.

Nära näringsliv och verklighet

Under en stor del av utbildningen jobbar du i skarpa projekt med olika företag och får erfarenhet av olika miljöer, och att använda de senaste teknikerna och programmeringsspråken. Projektarbete ger också insikter i yrkesrollens möjligheter och naturliga kontakter med möjliga arbetsgivare efter examen. Tekniken i projekten varierar från systemutveckling till webbprogrammering, Cloud computing eller Android/ iOSutveckling.

Nära världen

Läs på hemmaplan eller studera utomlands vid några av våra partneruniversitet runt om i världen. BTH uppmuntrar utlandsstudier, internationell erfarenhet under studierna är en nyttig bonus eftersom du möjligen kommer att arbeta i globala arbetsmiljöer, oavsett om du jobbar i Sverige eller utomlands.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen i programvaruteknik.

Vill du läsa en längre utbildning inom området erbjuder vi Civilingenjör i mjukvaruutveckling, 300 hp.

Kurser och innehåll

Nästan alla kurser jag läst hittills har varit riktigt intressanta. Det är inte ofta man läser en kurs bara för att man ”måste”.

Elias
Student, Software Engineering

Vill du veta mer om programmet?

Foto på Stina

Jag heter Stina och läser Software engineering. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Stina

Läs en intervju med Stina

Vad är mjukvara?

Tid, kostnad och resultat – det måste du ha koll på om du vill bli en bra mjukvaruutvecklare. Conny berättar varför det är viktigt och hur du når dit genom att träna på att jobba effektivt i team.

Vad är mjukvara och hur kan den användas? Javier berättar hur stora företag arbetar med mjukvara, men också vad du kan jobba som efter din utbildning.

Studentprojekt

Studentprojekt Big Data

Big data
Ett student-team från Software Engineering och International Software Engineering jobbade på smarta lösningar för att analysera riktigt stora data filer på företaget Fujitsu. Ett par software engineering-studenter från teamet blev anställda på Fujitsu direkt efter projektet.

Studentprojekt twitter for machines

Twitter for machines
Under våren 2014 jobbade software engineering-studenter med projektet inom “Internet of Things”. Läs mer om området här.

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Teknologie kandidatexamen
Huvudområde: Programvaruteknik

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Software Engineering

Lärandemål
Följande mål gäller för utbildningen:

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om storskalig produktion av programvara av hög kvalitet,
 • visa kunskap om teknologier för analys, design, konstruktion och test av programvara,
 • visa grundläggande kunskap om organisatoriska och affärsmässiga aspekter som påverkar programvarukonstruktion,
 • visa fördjupad kunskap om utvecklingsmetoder för programvarukonstruktion och uppföljning av programvarusystem.


Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att självständigt och flexibelt tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion och test av programvara,
 • visa förmåga att granska, värdera och sätta sig in i nya tekniker inom programvaruutveckling,
 • visa förmåga att söka, samla och värdera information samt tillägna sig ny kunskap och nya färdigheter inom utbildningsområdet,
 • visa förmåga att identifiera hinder och möjligheter i olika utvecklingssammanhang (såväl nationella som internationella),
 • visa förmåga att enskilt och i grupp identifiera, formulera och lösa programvarutekniska problem, samt presentera sina idéer och lösningar muntligt såväl som skriftligt till yrkespersoner och på ett populärvetenskapligt sätt.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar av olika utvecklingssammanhang med hänsyn till relevanta organisatoriska och affärsmässiga aspekter, visa förmåga att kunna ta del av och värdera utvecklings- och forskningsresultat, visa insikt om och vara förtrogen med åtagandekultur inom programvaruutveckling.Jobbprofiler

Efter examen är du eftertraktad på arbetsmarknaden och behovet förväntas att öka med tanke på den teknologiska- och samhällsutveckling som vi ser, antalet uppkopplade enheter ökar dramatiskt och mjukvara och teknologi tar allt mera plats i vardagen. Du kan till exempel arbeta på mjukvaruföretag med olika focus (telekommunikation, molntjänster, Big data, it-konsulting, app-utveckling, spelutveckling eller mjukvarutestning för att nämna några områden), eller starta eget företag. Oftast börjar du som mjukvarudesigner eller utvecklare. Vidare karriär kan vara som mjukvaruarkitekt, tekniskt teamledare, projektledare och produktledare för att nämna några. Exempel på företag som examinerade studenter börjat arbeta på är: Factor10, Compuverde, Fujitsu, Softhouse, Ericsson, HiQ, Skatteverket, Försäkringskassan, System verification, Crystalcode. Det är inte ovanligt att studenter får möjlighet till arbete (sommarjobb och provanställning) redan under utbildningen. Detta tack vare de projektkurser som ges i samarbete med olika IT-företag.

Frågor?

Torbjörn Fridensköld BTH

Programansvarig:

Torbjörn Fridensköld

torbjorn.fridenskold@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar