Webbprogrammering

180 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2024 vecka 22
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Webbprogrammering

Bygg en vass kompetens inom webb – på en bred bas av programvaruutveckling. Med koll på både frontend, backend och databaser är du mer än välkommen i branschen efter examen.

Utbildning inom både frontend och backend gör dig flexibel

Du blir redo för en bransch där de populära teknikerna snabbt skiftar, och där arbetsuppgifterna växlar mellan allt från användargränssnitt (user experience, frontend) och programmering och databaser (backend), till driftsättning, test och kvalitetssäkring (devops).

En examen med mjukvarukompetens ger många möjligheter

Tidigare studenter arbetar på väldigt olika arbetsplatser – som Oracle, Pensionsmyndigheten, Webbhallen, Prisjakt, Försäkringskassan, Telia, Telenor, Ericsson och så vidare. Efter examen har du kompetens för de flesta yrken inom professionell mjukvaruutveckling såsom programmerare, systemutvecklare, lösningsarkitekt, konsult, projektledare och chef. Utbildningen ger också en bra grund för att bli egenföretagare.

Bredd med spetskompetens

Utbildningen har bredd som i traditionell utbildning inom programvaruteknik, men blir mer specialiserad med sin inriktning på utveckling med webbteknologier. Utbildningen förbereder dig för en bransch där populära tekniker snabbt växlar och arbetsuppgifter skiftar snabbt.

Du lär du dig utveckla och kvalitetssäkra små som stora programvarusystem, till exempel mindre webbplatser och bloggverktyg, större system av e-handel och transaktionsintensiva molnsystem med stora mängder data och höga krav på både skalbarhet och driftsäkerhet

Teoretiskt och praktiskt – och kanske studier utomlands

Du jobbar både enskilt och i projektgrupper, vilket ger goda möjligheter att varva praktik med teori. I praktiska moment bygger du även ett nyttigt kontaktnät för framtiden, på samma sätt som du gör om du väljer att studera en termin utomlands – vilket du har goda möjligheter till när du läser på BTH.
Tidigare studenter har utfört projekt med olika appar med olika funktioner – till exempel att visa resultat och aktuell ställning för olika fotbollsligor i Europa, eller att visa vädret och restauranger i närheten av specifika evenemang.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering.

Vill du läsa denna utbildning på distans, finns en kortare motsvarighet på 120 högskolepoäng.

Kurser och innehåll

Urval

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A8/8.

Läs mer om antagning här

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Webbprogrammering

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Software Engineering
Specialization: Web Programming

(Du kan inom ramen för programmet, eller efter programmet, själv välja att läsa minst två kurser i matematik för att uppnå en teknologie kandidatexamen med benämningen teknologie kandidatexamen.)

Lärandemål

Utöver de nationella målen för examen ska för utbildningen även gälla följande mål.

Följande mål gäller för utbildningen:

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa god kunskap om storskalig produktion av programvara av hög kvalitet för såväl administrativa som tekniska tillämpningsområden med fokus på webb- och internetteknologier,
 • visa fördjupad kunskap om metoder för att utveckla, testa, driftsätta och kvalitetssäkra programvara inbegripet hur dessa tillämpas,
 • visa mycket god kunskap om organisatoriska aspekter som påverkar programvarukonstruktion.


Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa god förmåga att självständigt söka, samla och värdera information samt tillägna sig nya färdigheter i det snabbt föränderliga teknikområdet som utbildningen omfattar,
 • visa god förmåga att välja och praktiskt tillämpa teknologier för analys, design, konstruktion, test och kvalitetssäkring av programvara,
 • visa mycket god förmåga att enskilt och i grupp identifiera, formulera och lösa programvarutekniska problemställningar, samt redogöra för, argumentera kring och presentera egna idéer och lösningar, muntligt såväl som skriftligt till såväl yrkespersoner som på ett populärvetenskapligt sätt.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa god förmåga att göra bedömningar av de samhälleliga och etiska faktorer som är relevanta för programvaruutveckling och tillämpningen av teknik inom området som utbildningen omfattar.Jobbprofiler

Dina jobb finns främst inom webb- och programutvecklingsbranschen. Variationen på bolag är stor, det finns allt från små, medelstora till stora internationella företag, du kan jobba som anställd, egen företagare, frilansare eller på ett konsultbolag där du blir uthyrd till slutkunden.
Det finns alltså ett stort utbud av möjliga arbetsplatser och behovet av duktiga webbprogrammerare ökar. På de internationella företagen brukar det ofta finnas möjlighet till att jobba perioder i andra länder. Duktiga webbprogrammerare eftersöks också över gränserna så du hamnar i en internationell arbetsmarknad.

Lärarna lägger mycket kraft på att vi studenter ska känna oss som en grupp. De har alltid en positiv inställning till allt och är hjälpsamma när det uppstår problem.

Niklas, student på Webbprogrammering

 

Det är en spännande högskola, jag kände till den sedan tidigare då BTH besökt min gamla gymnasieskola. Programmet och framtidsmöjligheterna är lockande.

Matilda, student på Webbprogrammering

 

Jag har alltid varit intresserad av teknik. Skolan har ett bra rykte både från tidigare studenter och arbetsgivare så valet var egentligen inte särskilt svårt.

Oscar, student på Webbprogrammering

Vill du veta mer om programmet?

Foto på Idrees

Jag heter Idrees och läser Webbprogrammering. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga Idrees

Läs en intervju med Idrees

Mer om webbprogrammering

Mikael förklarar webbens enorma möjligheter som plattform för att presentera, informera och marknadsföra. Lär dig vilka tekniker och roller som finns inom området.

Studentprojekt

Webbprogrammering studentprojekt Dirble

Dirble skapades 2011 och släpptes 2012 som en gratis tjänst av Håkan Nylén under en öppen api-projektgrupp, kallad Devality som just nu bara har Dirble under sig. Dirble började som ett hobbyprojekt och har nu vuxit sig till att bli en professionell tjänst för att ta hand om radiostationers information och erbjuda den informationen fritt för alla.

Studentprojekt Webb mApp

I ett grupprojekt i tvåan byggde Bobba, Kenneth, Yeti och Robin plugins till plugins till mobilapplikationsramverken PhoneGap och Appcelerator. Kunden var företaget Malvacom som utvecklat en egen produkt mAppBridge för att underlätta kommunikation i mobila system.

I kursen Oopython, under slutprojektet, skapade Marcus en webbsida för att boka och administrera bord på restauranger online.

Kursen lär ut objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer i Python samt webbutveckling med Python.

I kursen Webapp, under våren i ettan, skapade Matilda en app för att visa upp evenemang på specifika platser. Appen hjälper användaren hitta restauranger i närheten av evenemanget och visar vädret för den aktuella platsen under evenemanget. I samma kurs skapade Oliver en app för att visa upp resultat och aktuell ställning för fotbollsligor i Europa.

Kursen använder HTML, CSS och JavaScript för att skapa appar till mobila enheter.

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Frågor?

Mikael Roos

Programansvarig:

Mikael Roos

mikael.roos@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar