Produktutveckling

120 HP

Välj studiestart :
  • Studietid: 2021 vecka 34 till 2023 vecka 22
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
  • Anmälningskod: BTH-87032
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

En man i skjorta arbetar i en datorhall

Komplettera din kompetens och styr din tekniska karriär mot produktutveckling och konstruktion. Du läser på BTH, men pluggar var du vill.

Komplettera din kompetens och styr din tekniska karriär mot produktutveckling och konstruktion. Du läser på BTH, men pluggar var du vill.

Läs var du vill

Undervisningen är på distans, har inga träffar på campus och sker via en webbaserad lärplattform och videomöten, så du kan gå utbildningen var du är, både i livet och i världen.

Komplett påbyggnad med praktiskt synsätt

Yrkesämnen varvas med kurser som konstruktions- och tillverkningsteknik, innovationsteknik, CAD och ritteknik. Utbildningen innehåller även kurser i bland annat kommunikation, fysik och matematik, och avslutas med ett examensarbete som du utför tillsammans med ett företag. Du får då en direkt användning för dina kunskaper på ett praktiskt sätt.

Med lägre tempo?

Kurserna på programmet ges även som fristående kurspaket på halvfart, vilket kan vara bra om du kombinerar studier med arbete. Du söker till kurspaketen varje år.

Kurser och innehåll

Kurser i detta program

Jag värderar hållbarhet väldigt högt. Skolan har en tydlig hållbarhetsprofil och inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling. Därför var valet lätt för mig.

Josefin
Student, Civilingenjör i maskinteknik

Vill du veta mer om programmet?

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleexamen med inriktning mot maskinteknik
Motsvarande benämning på engelska är:
Higher Education Diploma with specialization in Mechanical Engineering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
Visa kunskap och förståelse inom området maskinteknik, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området
Visa förmågan att självständigt kunna förbättra och vidareutveckla produkter.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
Självständigt visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i syfte att kunna utveckla nya och förbättra befintliga produkter
Tekniskt och ekonomiskt kunna analysera och ge förslag på vilka tillverknings-metoder som är lämpliga för tillverkning av maskintekniska produkter
Kunna redogöra för framtagna resultat och kunna diskutera och kommunicera dessa med grupper med olika sammansättning
Kunna analysera och simulera produkters funktion samt göra enklare analys av produkters hållfasthet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
Kunna visa kunskap om etiska aspekter i samband med produktutveckling och ta hänsyn till en produkts eventuella negativa påverkan på miljö och samhälle och därmed ha förmåga att väga in även dessa aspekter i utvecklingsarbetet.

Jobbprofiler
Med en examen från programmet kan du bl.a. arbeta inom konsultbranschen eller inom verkstadsindustri med ny- eller omkonstruktion och produktutveckling där produkterna även kan vara delar av en produktionsutrustning. Det är flera f.d. studenter från föregångare till detta program som har ledande befattningar inom företag runt om i världen. Men vanligast förekommande är att man ingår i en konstruktörs- eller produktutvecklargrupp som vidareutvecklar ett företags produkter eller komponenter eller maskiner som ingår i en produktionsprocess. I programmet ingår inga direkta kurser eller moment som förbereder för arbete internationellt.

Frågor?

Profilbild

Programansvarig:

Lena Prinselaar

lena.prinselaar@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Liknande utbildningar

Studieort

Undervisningsspråk

Nivå

Programstart

Visa endast

Studietakt