Nyheter

Forskning vid BTH lade grunden för framgång

Publicerad: 2017-01-17

Två tidigare BTH-forskare i tillämpad signalbehandling – Fredric Lindström och Christian Schüldt – startade Limes Audio, ett företag som arbetar med ljudförbättring. Nu har det framgångsrika företaget köpts av Google. Limes Audio grundades 2007 och arbetar med ljudförbättring. Företaget har patent på en mjukvara som heter Truevoice och som används i olika typer av högtalarsystem. […]

Read more

Johan Eklund, VD för Entreprenörskapsforum, ny professor vid BTH

Publicerad: 2017-01-13

Johan Eklund har nyligen tillträtt som professor i industriell ekonomi vid BTH. Johan Eklund är även professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School samt Research Fellow vid Indiana University, Institute for Development Strategies, School of Public and Environmental Affairs. Johan Eklund, som sedan 2015 är VD för Entreprenörskapsforum, har breda forskningsintressen, som inkluderar industriell ekonomi och […]

Read more

Studenter skapar innovativa lösningar på företagens problem

Publicerad: 2017-01-12

I kursen ”Extreme product service systems innovation” får civilingenjörsstudenterna arbeta med verkliga problem och presentera sina kreativa och innovativa prototyper för företagen. Kursen är en tillämpad problembaserad projektkurs på civilingenjörsutbildningens femte år. Studenterna arbetar under en termin med verkliga problem från olika företag, med målet att ta fram konceptuella prototyper som företagen kan utveckla vidare. […]

Read more

Nationell konferens om och för matematikbegåvningar

Publicerad: 2017-01-09

Matematikkonferensen Möjligheternas dag, som genomförs på BTH den 9 januari,  är den första i sitt slag i Sverige. Det är en konferens om och för särskilt begåvade elever i matematik. Till konferensen har drygt 250 deltagare, varav 120 elever, från olika delar av landet anmält sig. Eleverna är mellan 6 och 19 år och under […]

Read more

BTH och Stanford i gemensamt innovationsprojekt

Publicerad: 2016-12-16

–Det är riktigt spännande att åter få starta upp ett innovationsprojekt där våra civilingenjörsstudenter jobbar i nära samarbete med studenter från Stanford Universitys designprogram, som av många är ansett som det främsta i världen, säger Christian Johansson, lektor i maskinteknik vid Product Development Research Lab på BTH. Studenterna ska i sitt projekt arbeta med Volvo […]

Read more

Nobelföreläsning på BTH

Publicerad: 2016-12-08

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, Cambridge, MA, USA och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA ”för deras bidrag till kontraktsteorin.” Martin Andersson, professor i industriell ekonomi, kommer måndagen den 12 december att ge en populärvetenskaplig föreläsning […]

Read more

Mobila tjänster för förbättrad hälsa

Publicerad: 2016-11-29

Vid BTH pågår sedan 2014 ett forskningsprojekt om mobila tjänster för hälsa. Fokus är hur patienter med diabetes och deras vårdlag kan stöttas i vardagen med mobila tjänster för att underlätta kommunikation och samråd. Eftersom nästan alla människor har en mobiltelefon eller surfplatta idag har fokus varit på just mobila tjänster. Tidigare under projektets gång […]

Read more

Studenter vid BTH belönas för utmärkta examensarbeten

Publicerad: 2016-11-22

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier till studenter för utmärkta examensarbeten. I år belönas sex studentprojekt vid BTH. Stipendierna delades ut i fredags under en högtidlig ceremoni. Jurygruppen som har analyserat årets examensarbeten har tittat på kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, affärspotential och samhällsnytta. Den totala stipendiesumman till de sex studentprojekten vid BTH […]

Read more

BTH-professor talar på europeisk konferens om digitalisering

Publicerad: 2016-11-16

BTH-professorn Martin Andersson medverkar vid Informal Baltic Sea Group i Brussel den 16 november. Konferensen handlar om digitalisering och Martin Andersson ska tala om hur man på bästa sätt kan utnyttja Östersjöområdets digitala resurser. Utöver Silicon Valley anses Östersjöområdet idag vara ett av världens främsta klustren inom IT-relaterande utveckling. Regionen har också en ledande roll […]

Read more

Industrisamarbete lyfts i nytt visionsprogram för svensk industri

Publicerad: 2016-11-15

  BTH-samarbetet med GKN Aerospace lyfts fram som exempel på gott industrisamarbete i Produktion2030:s visionsprogram. – Våra forskare har medverkat i framtagningen av det nya visionsprogrammet och det är positivt att resultaten av vårt industrisamarbete inom forskningen uppmärksammas, säger Tobias Larsson, professor vid institutionen för maskinteknik. Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram med stöd av Vinnova, […]

Read more