TISU nyheter

Nytt digitalt stöd för hållbar produktutveckling

Publicerad: 2021-04-21

Forskarna i hållbar produktutveckling vid BTH ska ta fram en digital ”verktygslåda” som ska underlätta för företag att ta rätt hållbarhetsbeslut då de tar fram nya lösningar. Projektet som finansieras av Vinnova sker i samarbete med en stor mängd företag och ska pågå till mars 2023. -Vi vill i tidig utvecklingsfas, det vill säga långt […]

Read more

BTH-professor sätter press på Miljöutskottet

Publicerad: 2021-04-14

Både regeringens utredning ”Hållbar Slamhantering” som lades fram förra året, och Svenskt  Vattens rapport ”Hållbar och cirkulär CA – från avlopp till resurs” som lämnades in till Delegationen för cirkulär ekonomi i höstas får nu hård kritik. Ett antal ledande profiler inom området, däribland prof. Karl-Henrik Robért från BTH samt Magnus Hedenmark, ekotoxikolog och Anders […]

Read more

Professor prisas för sitt hållbarhetsarbete

Publicerad: 2020-10-21

Professor Karl-Henrik Robèrt blir hedersdoktor vid Radboud University i Nederländerna för sitt arbete med strategisk hållbar utveckling. Radboud University firade nyligen sin 97-åriga födelsedag med en akademisk högtid i Stevenskerk i Nijmegen. Vid ceremonin utsågs BTH-professorn Karl-Henrik Robèrt till hedersdoktor vid lärosätet. Karl-Henrik Robèrt prisas för sitt arbete, som sedan länge burit frukt för utvecklingen […]

Read more

Så blir samhället socialt hållbart

Publicerad: 2020-09-04

Ett av BTH:s forskningsområden är strategisk hållbar utveckling, Inom området studerar forskarna även social hållbarhet. Hör professor Karl-Henrik Robèrt förklara vad det är och vad som krävs för att vi ska få en socialt hållbar utveckling. En viktig del av hållbarhetsbegreppet är social hållbarhet. I filmen nedan för Pär Holmgren ett samtal tillsammans med BTH-professor […]

Read more

Hela regionen bakom ansökan om hållbara transporter

Publicerad: 2020-07-13

– Jag är väldigt glad, säger universitetslektor Henrik Ny. Anledningen till glädjen är en ansökan till Energimyndigheten om hållbara transportsystem för hela Blekingeregionen. Ansökan handlar om att inom transportsektorn hitta sätt att möta både akuta utmaningar, som coronapandemin, och långsiktiga hållbarhetsmål. I ansökan ingår framtagande av verktyg för bättre samarbete mellan kommuner, länsstyrelse och flera […]

Read more

BTH stödjer företag som vill bli gröna

Publicerad: 2020-07-01

Den pågående pandemin har försatt många företag i stora problem. Men i krisens spår finns en möjlighet att göra förändring – att gå mot en hållbar ekonomi. BTH startar nu, med stöd av KK-stiftelsen, kurser i att ställa om till hållbar ekonomi. BTH har en stark profil mot hållbar utveckling och framför allt finns kunskap […]

Read more

BTH-professor knyts till rådet för hållbara städer

Publicerad: 2020-04-16

Professor Göran Broman är en av hållbarhetsexperterna i den nyinrättade forsknings- och innovationsgruppen.   Göran Broman, professor vid BTH, är en av tolv hållbarhetsexperter i den nyinrättade forsknings- och innovationsgrupp som knyts till regeringens råd för hållbara städer. Gruppens mål är att verka för ett hållbart samhällsbyggande samt att stärka kopplingen mellan forskning och praktik. […]

Read more

TVÅ FORSKARE MED PÅ IVA:S 100-LISTA

Publicerad: 2020-03-03

Två BTH-forskare med fokus på hållbar produktutveckling finns med på IVA:s 100-lista för 2020 som nu presenterats. Forskningsprojekten på listan bedöms ha potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta. Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, presenterar varje år sin 100-lista på forskningsprojekt som bedöms ha potential att affärsutvecklas eller på annat sätt nyttiggöras. Forskningsprojekten […]

Read more

”BTH verkade passa mig bra”

Publicerad: 2019-02-22

Dan Ritchie är magisterstudent vid BTH. Han och hans lagkamrater vann AI-Competition härom veckan. Som pris åker de till Silicon Valley i april.  Snöblasket faller ymnigt utanför fönstren och ljuset är blekt över bänkarna där vi sitter. Det är väldigt mycket februari. Men Dan är van. Han kommer från Halifax i Kanada, en stad som […]

Read more

Kunglig medalj till BTH-professor

Publicerad: 2018-06-21

Professor Karl-Henrik Robèrt fick den 12 juni motta konungens medalj i tolfte storleken i högblått band för framstående insatser för hållbar utveckling. Karl-Henrik Robèrt startade för 30 år sedan en konsensprocess bland forskare och praktiker som resulterat i vetenskapsbaserad metodik för strategisk hållbar utveckling och många konkreta förändringar i hållbar riktning världen över. Karl-Henrik Robèrt […]

Read more

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×