Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN

Personal

Prefekt: Vanja Lindberg
Proprefekt: Robert Nyqvist
Studierektor: Robert Nyqvist (MA, MS, FY, KE, NO) Josef Ström Bartunek (ET, MT, TE)

Institutionskoordinator: Lena Brandt Gustafsson

All personal vid institutionen.

BTH - med fokus på matematisk problemlösning

Utvecklingen av kreativa matematiska lösningsstrategier står i fokus för flera av de matematikaktiviteter som erbjuds vid BTH. Syftet är att genom utmanande problemlösning få elever och studenter att träna på generella arbets- och förhållningssätt som är hållbara och värdefulla för fortsatta (matematik)studier.

Mer information om matematikaktiviteter vid BTH.

 

Forskning

Avancerade hållbara produkter och tjänster bygger ofta på matematiska modellbaserade innovationer. Inom området matematik och systemteknik kombineras djupgående inomvetenskaplig forskning inom matematik, matematisk statistik och fysik med starkt tillämpad forskning inom bland annat radarteknik, fjärranalys, trafikforskning, marinteknik och hälsoteknik. Matematisk modellering är kärnan i dessa projekt.

Finansiärer för våra forskningsprojekt är KK-stiftelsen, EU, Trafikverket, Transportstyrelsen, Nationella rymdforskningsprogrammet, FMV, Vinnova, Crafoordska stiftelsen, Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro (CISB), Karlshamns kommun, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), samt Kungliga vetenskapsakademin

Våra forskning bedrivs i samarbete med företag och organisationer och några exempel på samarbetspartners: Saab EDS, RUAG Space, FOI, Netport Science Park AB, Sweco, Region Blekinge, Chalmers Tekniska högskola, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR Landstinget Blekinge, Airbus Defence and Space, Försvarsmakten, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Federal University of Santa Maria , Universidade Federal de Santa Catarina i Brasilien och Ufa State Aviation Technical University i Ryssland.

Exempel på olika forskningsprojekt är:

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.

2017-06-12–13 TIMN-konferens Häckeberga slott

TIMN-konferens Häckeberga slott

2017-05-18 Installationsföreläsning


foto av en installationsföreläsningProfessor Johan Öinert och Dekan Tobias Larsson

Johan Öinert, professor i matematik: Matematiken i människans tjänst – igår, idag och imorgon
Matematikforskning, vad är den egentligen bra för? Den frågan ställer sig nog många. Genom ett flertal illustrerande exempel kommer jag att visa hur matematik och matematiskt tänkande har spelat en avgörande roll för vår moderna historia. Ni kommer att få leva er in i hur vår tillvaro hade kunnat se ut om vi inte hade haft matematikforskning.

 

2017-03-30 Docentföreläsning Claes Jogréus

Docentföreläsning Claes JogréusDocent Claes Jogréus och Dekan Tobias Larsson efter godkänd docentföreläsning

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×