Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN

Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN

Institutionen för matematik och naturvetenskap är en av sju institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper.

Institutionen har medarbetare inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi, matematisk statistik, matematikdidaktik och fjärranalys.

Nyheter

Personal

Prefekt: Vanja Lindberg
Proprefekt: Robert Nyqvist
Institutionskoordinator: Lena Brandt Gustafsson

All personal vid institutionen.

Forskning

Avancerade hållbara produkter och tjänster bygger ofta på matematiska modellbaserade innovationer. Inom området matematik och systemteknik kombineras djupgående inomvetenskaplig forskning inom matematik, matematisk statistik och fysik med starkt tillämpad forskning inom bland annat radarteknik, fjärranalys, trafikforskning och hälsoteknik. Matematisk modellering är kärnan i dessa projekt.

Finansiärer för våra forskningsprojekt är KK-stiftelsen, EU, Trafikverket, Transportstyrelsen, Nationella rymdforskningsprogrammet, Crafoordska stiftelsen, Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro (CISB), Karlshamns kommun, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), samt Kungliga vetenskapsakademin

Våra forskning bedrivs i samarbete med företag och organisationer och några exempel på samarbetspartners: Saab EDS, RUAG Space, FOI, Netport Science Park AB, Sweco, Region Blekinge, Chalmers Tekniska högskola, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR Landstinget Blekinge, Airbus Defence and Space,,Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Federal University of Santa Maria , Universidade Federal de Santa Catarina i Brasilien och Ufa State Aviation Technical University i Ryssland.

Exempel på olika forskningsprojekt är:

Utbildning

Institutionens forskare och lärare är engagerade i flera utbildningsprogram och fristående kurser.

2017-06-12–13 TIMN-konferens Häckeberga slott

2017-05-18 Installationsföreläsning


Professor Johan Öinert och Dekan Tobias Larsson

Johan Öinert, professor i matematik: Matematiken i människans tjänst – igår, idag och imorgon
Matematikforskning, vad är den egentligen bra för? Den frågan ställer sig nog många. Genom ett flertal illustrerande exempel kommer jag att visa hur matematik och matematiskt tänkande har spelat en avgörande roll för vår moderna historia. Ni kommer att få leva er in i hur vår tillvaro hade kunnat se ut om vi inte hade haft matematikforskning.

 

2017-03-30 Docentföreläsning Claes Jogréus

Docent Claes Jogréus och Dekan Tobias Larsson efter godkänd docentföreläsning